B-ED05 塑料膏霜瓶包材

A-CW05 亚克力膏霜瓶包材

A-BH30 皇冠膏霜瓶包材

A-BH29 亚克力膏霜瓶包材

塑料膏霜瓶 AH08

S-CI06 80g发膜瓶 膏霜瓶

新款50g+30g蝴蝶双层膏霜瓶

S-BZ03 50g塑料膏霜瓶

S-ZS054 50g亚克力膏霜瓶